Raden

Leerlingenraad

De Esborg heeft een eigen leerlingenraad. De leerlingen in de raad bespreken allerlei zaken die met de school te maken hebben. Als ze bepaalde veranderingen willen, dan overleggen ze daarover met de schoolleiding. Alle leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Voor alle leerlingen geldt het leerlingenstatuut. In dit statuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van rsg de Borgen bewaakt de besluitvorming over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen, die worden gekozen. De medezeggenschapsraad bestaat bij rsg de Borgen uit een centrale raad en een aantal deelraden. Op alle vestigingen van rsg de Borgen is een deelraad. In de deelraad van de Esborg hebben ouders/verzorgers en personeelsleden zitting.
 
Ouderraad
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Esborg. Zij is gesprekspartner van de schoolleiding, de medewerkers en de Medezeggenschapsraad. De ouderraad wil het contact tussen ouders en vertegenwoordigers van de school onderhouden en verbeteren. Zij organiseren voorlichtingen, activiteiten voor verbetering van ons onderwijs en zij zetten zich in om zaken die aanvullend zijn op het reguliere schoolpakket te stimuleren en te subsidiëren.