Praktijkonderwijs

Op de Esborg leren de leerlingen vaardigheden die hun helpen om later goed aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Ze leren over wonen, werken en ontdekken hoe zij hun vrije tijd goed in kunnen vullen. Verder wordt er gewerkt aan ‘actief burgerschap’: hoe ziet de maatschappij eruit en hoe passen zij daarin? Ook helpen wij de leerling bij het zoeken en vinden van werk.
Aan het eind van de opleiding krijgt de leerling een getuigschrift praktijkonderwijs. Daarnaast kunnen zij voor sommige onderdelen aparte certificaten behalen.

Op de Esborg werken we in drie fases: de basisfase,  de oriëntatiefase en de specialisatiefase.

Basisfase

De eerste twee jaar van het praktijkonderwijs zitten de leerlingen in de beginfase. In deze fase krijgen ze veel theoretische vakken zoals rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels. Daarnaast volgen zij praktijklessen in de sectoren Zorg en Welzijn, Techniek, Groen en Zakelijke dienstverlening. De inhoud van de praktijklessen stemmen we af op de beroepen en bedrijven in deze sector en ook kijken we in de omgeving wat voor mogelijkheden er zijn. We werken aan de zelfredzaamheid. Verder besteden we aandacht aan creatieve werkvormen, sociaal-emotionele vorming, bewegingsonderwijs en ICT/vaardigheden.

In de beginfase volgen zij onder schooltijd een maatschappelijke stage. Dat is een stage waarbij ze vrijwilligerswerk doen. De leerling maakt kennis met de samenleving, leert omgaan met verantwoordelijkheden en ervaart hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. 

Oriëntatiefase

Na de eerste twee jaar gaan zij naar de oriëntatiefase. In deze fase volgen ze steeds minder theorie en steeds meer praktijk. Zo  bereiden zij zich goed voor op de specialisatiefase, waarin ze veel stage lopen.
In de oriëntatiefase ontdekken zij waar hun interesses en talenten liggen! In deze fase kunnen zij alvast examen doen voor rekenen/wiskunde en Nederlands.  

Specialisatiefase

De specialisatiefase bestaat voor een groot deel uit stages. Op hun stageplek leren zij veel en doen ze (werk)ervaring op. In de specialisatiefase komt de leerling elke week een paar dagdelen op school om maatwerklessen te volgen. Dat betekent dat ze les krijgen in de specifieke vaardigheden die zij nodig hebben voor hun ontwikkeling.


De Esborg biedt voor sommige leerlingen de mogelijkheid om in samenwerking met verschillende MBO opleiding een entree opleiding MBO te volgen.