Praktijkonderwijs

Op de Esborg leer je vaardigheden die je helpen om later goed aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Je leert over wonen, werken en ontdekt hoe je je vrije tijd goed in kunt vullen. Verder werken we aan ‘actief burgerschap’: hoe ziet de maatschappij eruit en hoe pas jij daarin? We helpen je bij het zoeken en vinden van werk. Aan het eind van de opleiding krijg je een getuigschrift praktijkonderwijs. Daarnaast kun je voor sommige onderdelen aparte certificaten behalen.

Op de Esborg werken we in drie fases: de beginfase,  de oriëntatiefase en de specialisatiefase.

Beginfase

De eerste twee jaar van het praktijkonderwijs zit je in de beginfase. In deze fase krijg je veel theoretische vakken als rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels. Daarnaast volg je praktijklessen in de sectoren Zorg en Welzijn, Techniek, Groen en Zakelijke dienstverlening. De inhoud van de praktijklessen stemmen we af op de beroepen en bedrijven in deze sector en ook kijken we in de omgeving wat voor mogelijkheden er zijn. We werken aan je zelfredzaamheid. Verder besteden we aandacht aan creatieve werkvormen, sociaal-emotionele vorming, bewegingsonderwijs en ICT/vaardigheden.

In de beginfase volg je onder schooltijd een maatschappelijke stage. Dat is een stage waarbij je vrijwilligerswerk doet. Je maakt kennis met de samenleving, leert omgaan met verantwoordelijkheden en ervaart hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. 

Oriëntatiefase

Na de eerste twee jaar ga je naar de oriëntatiefase. In deze fase krijg je steeds minder theorie en steeds meer praktijk. Zo  bereid je je goed voor op de specialisatiefase, waarin je veel stage loopt. Het is dus handig dat je in de oriëntatiefase al ontdekt waar jouw interesses en talenten liggen! In de oriëntatiefase kun je alvast examen doen voor rekenen/wiskunde en Nederlands.  

Specialisatiefase

De specialisatiefase bestaat voor een groot deel uit stages. Door op je stageplek aan de slag te gaan, leer je veel en doe je (werk)ervaring op. In de specialisatiefase kom je elke week een paar dagdelen op school om maatwerklessen te volgen. Dat betekent dat je les krijgt in de specifieke vaardigheden die jij nog nodig hebt voor je ontwikkeling.


De Esborg werkt samen met het Alfa-college, Noorderpoort en Terra. Een aantal leerlingen kunnen na het praktijkonderwijs een entreeopleiding op het mbo gaan volgen. Je moet dan wel voldoen aan een aantal criteria en competenties. Wil je meer weten over de entreeopleiding? Neem dan contact op met de Esborg.