Ondersteuning

De begeleiding en ondersteuning van leerlingen neemt op de Esborg een belangrijke plaats in.
Leerlingen worden begeleid door de docent en hun mentor.
De docent zal de leerlingen zoveel mogelijk begeleiden bij het leren leren en het leren kiezen. Het gaat dan om de vakken. De mentor zal helpen bij persoonlijke onderwerpen.
De mentor is voor de leerling en de ouders/verzorgers het aanspreekpunt. Hij of zij let erop of de leerling zich goed voelt en/of goed presteert.
Wanneer het nodig is kan een mentor specialisten inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon, de ondersteuningsco√∂rdinator, de schoolpsycholoog, de logopedist of de schoolmaatschappelijk werker zijn. Maar dit kunnen ook externe deskundigen zijn die informatie geven over jeugdhulpverlening, vroegtijdige hulpverlening stimuleren, of adviseren over doorverwijzing naar begeleidende instanties.

Ondersteuning