Voor wie?

Als de verwachting is dat jij, ook met extra ondersteuning, waarschijnlijk geen diploma kunt halen op het voortgezet onderwijs, dan is het praktijkonderwijs iets voor jou.

Op de Esborg volgen leerlingen tussen de 12 en 18 jaar praktijkonderwijs. Hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je hebt:

Toelating

Jouw (speciale) basisschool geeft aan of jij in het voortgezet onderwijs extra begeleiding nodig hebt. Dat staat onder andere in het onderwijskundig rapport, dat de school samen met jouw ouders/verzorgers opstelt. Eventueel doet de Esborg aanvullend onderzoek om een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) te kunnen afgeven.

Nadere informatie met betrekking tot de toelating vind je in de toelatingsprocedures. Op de Esborg kunnen ze jou hier meer over vertellen.