Voor wie?

Als de verwachting is dat, ook met extra ondersteuning, waarschijnlijk geen diploma  kan worden behaald op het voortgezet onderwijs, dan is het praktijkonderwijs een geschikte opleiding.

Op de Esborg volgen leerlingen tussen de 12 en 18 jaar praktijkonderwijs. Hiervoor moet zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze hebben:

Toelating

De (speciale) basisschool geeft aan of zij in het voortgezet onderwijs extra begeleiding nodig hebben. Dat staat onder andere in het onderwijskundig rapport, dat de school samen met de ouders/verzorgers opstelt. Eventueel doet de Esborg aanvullend onderzoek om een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) te kunnen afgeven.

Nadere informatie met betrekking tot de toelating vindt u in de aanmeldingsprocedures. 

Voor wie?