Onderwijs

Welkom op de Esborg!

De Esborg is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is, net als bijvoorbeeld het vmbo, een richting in het voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt. Voor veel leerlingen is praktijkonderwijs eindonderwijs. Op de Esborg gaan we uit van mogelijkheden en werken we samen aan persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op een baan!