Ondersteuningsteam / profiel

De Esborg beschikt over een ondersteuningsteam (OT). In het OT zitten interne en externe
deskundigen. Voordat een leerling in het ondersteuningsteam wordt ingebracht, vult de ondersteuningscoördinator samen met de mentor het ‘aanmeldingsformulier OT’ in. Voor de inbreng van een leerling in het OT moeten de ouders/verzorgers toestemming verlenen. De mentor is bij de bespreking van de leerling aanwezig.

Het OT kan adviseren over: 
• een bepaalde aanpak van de leerling binnen de school;
• doorverwijzing naar de externe zorgstructuur (CJG).
 

Ondersteuning
Wanneer het nodig is kan een mentor specialisten inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon, de ondersteuningscoördinator, de schoolpsycholoog, de logopedist of de schoolmaatschappelijk werker zijn. 


Ondersteuningsprofiel
Hier vindt u het ondersteuningsprofiel