Schakelklas

Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Of zijn er twijfels over praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg? Op advies van het (speciale) basisonderwijs kan je geplaats worden in de schakelklas. Dit is een eenjarig traject dat erop gericht is om een leerling te laten instromen naar het vmbo. We bekijken samen op welke school jij het beste tot je recht komt.

Toelating tot de schakelklas

De toelatingscommissie van de Esborg bepaalt of jij in aanmerking komt voor de schakelklas. Dat gebeurt op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport en aanvullende gegevens. 
Punten die waar zij naar kijken zijn:

Onderwijsprogramma

De schakelklas is er op gericht om jou te laten doorstromen naar het vmbo bb. Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op jou. ‘Leren leren’, praktijkgericht werken en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht. Verder besteden we extra tijd aan taal en rekenen en zijn de praktijkvakken gericht op zelfstandigheid. In de schakelklas werk je aan dezelfde vakken en methodes als op het vmbo.

Begeleiding

De docenten op de Esborg zijn deskundig en hebben veel ervaring in het omgaan met leerlingen met een specifieke hulpvraag. De mentor is het eerste aanspreekpunt en bespreekt regelmatig de vordering van een leerling met jouw ouders/verzorgers. Behalve de mentor begeleiden de vakleerkrachten en een begeleidingsteam leerlingen van de schakelklas.

Na de schakelklas

Als jij als leerling goede resultaten boekt en voldoet aan de overgangsnormen op gebied van zelfstandigheid, werkhouding en sociaal emotionele vaardigheden om de overstap naar het vmbo bb te kunnen maken, ga je na de schakelklas naar het vmbo. Ben je beter op je plaats is in het praktijkonderwijs, dan begin je daar in het tweede jaar. 

Aanmelding

De aanmelding gaat via de basisschool.