de route arbeid

Uitstroom naar werk of vervolgopleiding is voor leerlingen uit het VSO en het Pro niet altijd vanzelfsprekend. Extra inzet is nodig om de jongeren de stap van school naar de maatschappij te laten maken. Europa stelt in 2021-2027 subsidie beschikbaar voor de integrale begeleiding van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs richting de arbeidsmarkt.  

Pro Vso jongeren leren het beste in de praktijk. Ze maken eerst kennis met praktijkvakken op school. Daarna oefenen ze deze vaardigheden buiten de school. Daar waar het kan halen leerlingen branchecertificaten. 

Leren in een arbeidssetting wordt steeds vaker ingezet door met groepen leerlingen werkzaamheden bij bedrijven uit te voeren. Vervolgens gaan leerlingen zelfstandig stagelopen bij een bedrijf.  

De focus in dit project ligt op het laten uitstromen van leerlingen door ze gedurende de schoolloopbaan steeds grotere stappen buiten de school te laten zetten, zodat ze leren wat het betekent om werknemer te zijn. Werkgevers ervaren tijdens de stage de potentie van leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. 

Docenten, mentoren en stagebegeleiders ondersteunen de leerlingen in het bereiken van hun doelen, op school en daarbuiten.  

In samenwerking is in de Groningse gemeenten de route arbeid ontwikkeld. De scholen en de gemeenten hanteren één methodiek. De navigator wordt in de Noord Drentsche gemeenten ingezet om deze jongeren vanuit de schoolsetting de overstap naar werk te laten maken. 

Instrumenten zoals loonkostensubsidie, job coaching zijn ook voor de doelgroep 16 /17-jarigen beschikbaar. Pro/Vso-jongeren zijn in beeld bij werkgeversadviseurs van de Werkpleinen en worden actief bemiddeld naar werk.

de route arbeid