Vakken

Je krijgt verschillende vakken, op jouw eigen niveau. Dat is een maatwerkprogramma met een ontwikkelingsperspectief. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften wordt een individueel ontwikkelingsplan samengesteld waarin omschreven staat met welke vakken jij in een bepaalde periode aan de slag gaat.

In de beginfase krijg je nog veel theoretische vakken als rekenen/wiskunde, Nederlands, Engels en mens & maatschappij (o.a. aardrijkskunde, biologie, geschiedenis). Daarnaast krijg je de praktijkvakken zorg en welzijn, techniek, groen en zakelijke dienstverlening. Maar we besteden ook aandacht aan creatieve werkvormen, bewegingsonderwijs en ICT vaardigheden. In het kader van burgerschap krijg je een maatschappelijke oriƫntatie/stage buiten de school.

In de oriƫntatiefase ontdek je waar jouw interesses en talenten liggen op of voor een bepaald vakgebied. Je maakt keuzes en gaat externe stages lopen. De nadruk komt te liggen op de praktijk en voor theoretische vakken moeten keuzes worden gemaakt. Belangrijk in deze fase is wel dat je een bepaalde vorm van zelfredzaamheid behaald hebt. De praktijkvakken zijn daar ook op afgestemd.

In de specialisatiefase maak je samen met je ouders/verzorgers een keuze voor een richting. Je gaat veel dagdelen stagelopen om de overgang van school naar werk te versoepelen. In deze fase kom je op school en volg je maatwerklessen (theoretisch en praktisch) afhankelijk van het uitstroomprofiel. In deze fase kun je veel cursussen volgen.