Aanmeldingsprocedure

Aanvullende informatie betreffende aanmelding voor Praktijkonderwijs en schakeltraject Esborg

Een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs (TLV PrO) wordt afgegeven als er sprake is van:

Bij leerlingen in het grijze gebied (vallen niet precies binnen bovenstaande criteria, maar behoeven wel extra ondersteuning en het behalen van een vmbo-diploma lijkt nog niet haalbaar) is het advies om een gesprek op de school van praktijkonderwijs aan te vragen. Hier kan op grond van een zo compleet mogelijk dossier meegedacht en geadviseerd worden.

Bij twijfel kan eventueel gedacht worden aan het schakeltraject binnen de Esborg. (Dit traject wordt niet op alle scholen voor praktijkonderwijs aangeboden).
Bij de overweging spelen sociaal-emotionele factoren, werkhouding/motivatie en zelfredzaamheid een belangrijke rol.

Wat aan te leveren bij aanmelding praktijkonderwijs en/of schakeltraject:

 

Aanleveren gegevens overstap VO naar PrO

Voor de aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) zijn de volgende zaken noodzakelijk:

Bij jongeren van 15 jaar en ouder geldt:

Op grond van bovenstaande gegevens kan de leerling na overleg gericht geplaatst worden.

Voor nadere gegevens/vragen kunt u contact opnemen met: de heer J. Oosterloo of mevrouw J. van den Akker.