Lestijden

Jouw lesdag is volgens onderstaand schema. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijg je het lesrooster uitgereikt. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen optreden in het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte/afwezigheid van een docent of door activiteiten. We verzoeken jou en jouw ouders/verzorgers hier rekening mee te houden en afspraken (voor bijvoorbeeld muzieklessen, sporttrainingen en bijbaantjes) na 15.30 uur te maken. Dit voorkomt problemen bij een roosterwijziging.

De lestijden zijn als volgt:

Maandag t/m vrijdag
08.30 uur - 08.45 uur: groepsmentoruurtje

1e lesuur:     08.45 uur - 09.30 uur
2e lesuur:     09.30 uur - 10.15 uur
Pauze            10.15 uur - 10.30 uur
3e lesuur:     10.30 uur - 11.15 uur
4e lesuur:     11.15 uur - 12.00 uur
Pauze            12.00 uur - 12.30 uur
5e lesuur:     12.30 uur - 13.15 uur
6e lesuur:     13.15 uur - 14.00 uur
7e lesuur:     14.00 uur - 14.45 uur

Op maandag, woensdag en donderdag werken volgens het rooster van 08.30 - 14.45 uur.
Aansluitend van 14.45 - 15.15 uur plannen we individuele mentor-/coach-/portfolio gesprekken in volgens een rooster.

Op dinsdag starten wij om 08.45 uur en eindigen om 14.00 uur
Op vrijdag starten wij om 08.30 uur en eindigen om 14.00 uur