Lestijden

Jouw lesdag is van 8.30 tot 15.00 uur. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijg je het lesrooster uitgereikt. In de loop van het schooljaar kunnen er wijzigingen optreden in het lesrooster, bijvoorbeeld door ziekte/afwezigheid van een docent of door activiteiten. We verzoeken jou en jouw ouders/verzorgers hier rekening mee te houden en afspraken (voor bijvoorbeeld muzieklessen, sporttrainingen en bijbaantjes) na 15.30 uur te maken. Dit voorkomt problemen bij een roosterwijziging.

De lestijden zijn als volgt:

Maandag t/m vrijdag
1e lesuur:    08.30 uur - 09.00 uur
2e lesuur:    09.00 uur - 09.45 uur
3e lesuur:    09.45 uur - 10.30 uur
pauze:          10.30 uur - 10.45 uur
4e lesuur:    10.45 uur - 11.30 uur
5e lesuur:    11.30 uur - 12.15 uur
pauze:          12.15 uur - 12.45 uur
6e lesuur:    12.45 uur - 13.30 uur
7e lesuur:    13.30 uur - 14.15 uur
8e lesuur:    14.15 uur - 15.00 uur