Ondersteuning

Wanneer het nodig is kan een mentor specialisten inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon, de ondersteuningscoördinator, de schoolpsycholoog, de logopedist of de schoolmaatschappelijk werker zijn.